Complexity == Security?

מורה אי שם בהודו: כל העולם שאתם רואים נתמך על ידי צב ענק. התלמיד: ומה מחזיק את הצב הענק למטה? המורה: צב ענק אחר כמובן. התלמיד: ומה מחזיק את הצב הזה? המורה: אל תדאג – יש צבים עד למטה!     במהלך שנות נסיוני, נתקלתי לא פעם בפתרונות (או לפחות …