Post Mortem Debugging – כיצד, למה ולמה זה טוב?

רקע: לפעמים החיים הם קצת פחות ממושלמים ומתרחשת תקלה שמופיעה למרבה העצבים רק בסביבת הייצור אבל לא בסביבת הפיתוח, תקלה כזו יכולה להיות בעיה של עומס זיכרון בלתי סביר או תקלה של איטיות שלא ברור מקורה, או קריסה של התוכנית ללא כל סיבה הגיונית נראית לעין. המקרים הללו יכולים להיות …